Estimació mètrica. Factors determinats de la capacitat intuïtiva. Una proposta didàctica pel seu aprenentatge