Les Modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la Llei de la jurisdicció voluntària en el dret català: materials de les Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa: 22 i 23 de setembre de 2016

Compartir
El volum recull les aportacions a les Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa (2016). Inclou l’estudi de les modificacions aprovades al Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya i que hi han incorporat les propietats temporal i compartida, i adaptat la regulació vigent de la propietat horitzontal a les necessitats de la pràctica. La segona part del volum dedica una atenció molt destacada a la incidència de la recent Llei 15/2015, de jurisdicció voluntària, sobre el règim de les institucions familiars i successòries catalanes ​
​Tots els drets reservats