Jornades de Dret català a Tossa

Des de 1982, i ininterrompudament, les Jornades de Dret català a Tossa han estat el fòrum on el treball de recerca acadèmica ha confluït amb la visió pràctica dels professionals del dret per incidir sobre el desenvolupament del nou Dret civil català, amb visió de passat, present i futur.


Al llarg de les edicions s’hi han tractat tots els grans temes, des de les qüestions bàsiques de la competència en matèria civil fins al dret successori i l’europeïtzació del dret privat, passant pel dret immobiliari o la renovació del dret de família.


Totes les edicions han conclòs amb la publicació dels Materials de les Jornades, que resulten imprescindibles per als estudiosos del dret català contemporani.


 

Organitzades per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat