Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi Civil de Catalunya: materials de les Setzenes Jornades de Dret Català a Tossa: 23 i 24 de setembre de 2010

Share
A les Setzenes Jornades de Dret català a Tossa (2010) s’hi va debatre quin podria ser el desplegament del futur Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya donant veu als diferents sectors professionals implicats en aquest nova etapa de la codificació del Dret civil català: des del notariat i el registre de la propietat, fins al sector assegurador, passant per organitzacions de consumidors i advocacia. A més, el llibre inclou treballs on s’examinen, amb la profunditat i el rigor que caracteritzen a les ponències a les Jornades de Tossa, els elements essencials de la regulació de la compra-venda, els aspectes d’aquesta que tenen més rellevància a la pràctica, i el que haurien de contenir les futures regulacions del contracte de serveis, de la responsabilitat extracontractual o de les altres fonts d’obligacions, com ara l’enriquiment injustificat o la gestió d’afers aliens ​
​Tots els drets reservats