Les qualitats de l’objecte en les fases pre i postcontractuals: del sanejament a la conformitat (el compliment defectuós en dret de consum i dret civil europeu i estatal)