Plantes silvestres de les comarques de Girona: manual per reconèixer fàcilment les flors silvestres més comunes de les nostres comarques

Share
Aquesta obra vol ser una guia per reconèixer fàcilment les plantes amb flors i les coníferes, que creixen espontàniament a les comarques de Girona. Són les plantes que fan llavors, dites també plantes espermatofítiques, els organismes vegetals més complexes i dominants a la superfície terrestre. Va destinada a tots els amants de la natura que vulguin conèixer plantes, a mestres i estudiants que necessitin una obra de consulta senzilla i propera al medi on fan la docència, i també als tècnics de grau superior en medi ambient que vulguin aprofundir en la diversitat biològica de casa nostra. L’obra només inclou les espècies més comunes que creixen espontàniament, per tant no hi figuren les plantes cultivades ni les plantades als parcs i jardins, tret de les que han esdevingut subespontànies; tampoc inclou totes les plantes que es fan a les nostres comarques. Tot i que es fa esment dels usos més freqüents que tenen les plantes a casa nostra, aquest llibre no és pas una guia d’usos de plantes ni una guia de plantes medicinals. El llibre indica les localitats on es fan les plantes, però generalment sempre de forma genèrica, per no fer-ne pesada la lectura ni provocar repeticions innecessàries. A la bibliografia trobareu els treballs concrets que s’han realitzat a les nostres comarques on es poden consultar les citacions concretes i les indicacions d’on se sap que viu cada planta ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0