Discurs de la Dra. Carmina Virgili com a doctora honoris causa per la Universitat de Girona