Investidures de doctors 'honoris causa'

​Publicacions relacionades:- Tate, R.B., Bertran Rusca, J., i Gil Aluja, J. (2004). Doctor honoris causa [2004]. A 'Doctor honoris causa'. Girona: Universitat. [Consulta: 6 març 2009]. Disponible a internet: http://hdl.handle.net/10256/1310- Panikkar, R., Virgili Rodon, C., i Rodés Teixidor, J. (2008). Doctor honoris causa [abril 2008]. A 'Doctor honoris causa'. Girona: Universitat. [Consulta: 6 març 2009]. Disponible a internet: http://hdl.handle.net/10256/1309 - Hobsbawm, E.J., i Roca i Junyent, M. (2008). Doctor honoris causa [novembre 2008]. A 'Doctor honoris causa'. Girona: Universitat. [Consulta: 27 abril 2009]. Disponible a internet: http://hdl.handle.net/10256/1448