Conocimiento de la lengua de la escuela y práctica educativa: un estudio de caso en una aula de acogida lingüística de Catalunya

Rodríguez Hernández, Neus
Share
This PhD dissertation examines how educational practice mediates learning the language of instruction with immigrant students in a linguistic support classroom in Catalonia. From a socioconstructivist theoretical approach, educational practice was examined at two levels: at the macro-level, we identify the forms of joint activity which are developed during the different learning tasks , and at the micro-level, the dialogue at the classroom was examined, focusing on the semiotic resources through which the teacher establishes and maintains intersubjectivity with students on the language activities. The research results show three key issues in the development of educational practice: the teaching of language is a shared reflective process around the language as "a procedure", second, this process is supported by the transitions between different forms and ways of using language, and finally, the educational practice is characterized by the orchestration of discursive strategies “in dyad” with other discursive strategies “in group”. Thereby the teacher's speech become adjusted to different levels of knowledge of the language school that the students possess. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització