Pactes sobre la durada del termini de prescripció en la modernització del Dret d’obligacions alemany