Unions estables homosexuals: l'aplicació pràctica de la llei i els aspectes pendents de regulació. Reflexions davant el nou horitzó legislatiu

Villagrasa Alcaide, Carlos
Compartir
Passats més de cinc anys de vigència i, per tant, d’aplicació pràctica de la Llei 10/1998, aquesta comunicació es presenta amb l’objectiu d’avaluar tots i cada un dels efectes reconeguts a la convivència en unió estable de parella homosexual, per tal de presentar un anàlisi que serveixi, no només a la reflexió jurídica, sinó també com a eina de l’actual política legislativa encetada, un cop comprovada l’eficàcia de la llei, per tal de millorar la seva tècnica, en un moment clau de codificació i d’actualització del nostre dret civil propi ​
​Tots els drets reservats