Aspectes pràctics de les urbanitzacions privades en la nova regulació del Codi Civil de Catalunya