Jocs de mesura per a nens i nenes de 6 a 12 anys

Compartir
Aquest GUIXDOS és la continuació de dos monogràfics anteriors en què s’han presentat jocs per treballar altres blocs temàtics de la matemàtica: el raonament logicomatemàtic (Alsina, 2002a) i el càlcul (Alsina, 2002b). En aquesta ocasió, s’ofereix un petit ventall de recursos lúdics que poden facilitar i fer més motivador l’aprenentatge de diverses magnituds contínues a l’etapa d’educació primària: longitud, superfície, capacitat, massa, monedes i temps1. En primer lloc, es presenta una breu aproximació al concepte de mesura, quines són les principals competències que, a parer de l’autor, s’haurien d’anar assolint a l’etapa d’educació primària i algunes orientacions metodològiquesfonamentals. En segon lloc, i com és habitual en el GUIXDOS, s’hi presenten diversos recursos per ser aplicats directament a l’aula ​
​Tots els drets reservats