L’aprenentatge per projectes en un entorn multidisciplinar: Una proposta per a l’adquisició de competències transversals comunes