Tecnologia

Imprevistos i incertesa tècnica

Representa que des de la professionalitat tècnica no hi poden haver incerteses, però dins els diferents processos sovint hi ha situacions no del tot previstes, o hi ha diversos camins possibles i no es pot decidir quin és el més idoni fins que se succeeixen els diferents condicionants, o adoptem mecanismes per minimitzar les incerteses. Amb aquest conjunt de sis articles d’aquest apartat es reflexiona sobre els imprevistos i la incertesa tècnica, i s'analitza, en el context de diferents camps d’actuació, com s’afronten o es gestionen les possibles incerteses des de la tècnica.

Imprevistos en agricultura
P. Vilardell.   Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

La major part de la producció agrícola s’obté a l’aire lliure i, per tant, les inclemències del temps són una de les causes principals d’imprevistos amb repercussió sobre la producció final i pèrdues de cultius. Els maldecaps més grans els provoquen les gelades de primavera, les pedregades i els efectes de les pluges, tant per excés com per defecte.
llegir +

Jugant a daus
M. Llorens.   Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

El càlcul estructural en l’edificació està subjecte a un gran nombre de factors aleatoris: variabilitat de les propietats del material, incertesa en el valor de les càrregues aplicades, simplificacions associades al model i a les hipòtesis de càlcul (el mateix acte de representar la realitat –que és contínua– de manera discreta porta implícit el caràcter aproximat), etc.
llegir +

La incertesa dels imprevistos
J.A. Martin.   Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada. Àrea d'Estadística i Investigació Operativa

La paraula imprevist té usualment una connotació negativa associada a la idea de ser un fet o un factor inesperat que afecta el rendiment o resultat esperat d’una activitat. En realitat, d’imprevistos n’hi ha de dos tipus: els bons i els dolents.
llegir +

Reflexions sobre la incertesa tècnica
A. Ribera.   Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

Abans de vacances em van demanar si podia escriure un petit article d’opinió sobre la incertesa tècnica. El tema proposat em va semblar interessant, i després d’acceptar la invitació, vaig deixar-ho sobre la taula, perquè el temps deixés madurar i reposar algunes idees que des del primer moment em van venir al cap. Ara, després d’unes quantes setmanes, ha arribat el moment de posar-ho sobre el paper. M’agradaria, si més no, que aquestes línies poguessin servir a algun lector de punt de partida per a la reflexió.
llegir +

El risc en la industria química
M. F. Llop.   Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

No hi ha cap mena de dubte que el grau de desenvolupament i progrés que ha experimentat la nostra societat actual és conseqüència directa de la revolució industrial. Si antigament s’obtenien productes de forma artesanal, els coneixements adquirits per les ciències i la seva aplicació industrial en l’actualitat han fet possible obtenir industrialment una gran varietat de productes i en quantitats elevades.
llegir +

Incertesa en la informàtica? I ara?
Have you tried to turn it off and on again?
M. Fàbregas.   Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Possiblement, l'àmbit de la informàtica és un d'aquells a què es pot aplicar amb més propietat el concepte d'incertesa. La tècnica informàtica és una de les poques tecnologies que sovint admeten com a solució el plantejament indicat en el títol de l'article. Has provat d'apagar-lo i tornar-lo a engegar altre cop? Sembla que la informàtica, per defecte, ha de fallar, i en canvi és una tecnologia de la qual ens refiem molt si mirem la utilització que fem de les aplicacions que ens ofereix.
llegir +