L’opció acadèmica o laboral en acabar 4art d’ESO: expectatives i realitat. Factors que influeixen en l’opció triada