Disseny i sensorització d’un motlle per a injecció de plàstics amb tecnologia d’ultrasons

Soy Clavaguera, Sergi
Share
L’objecte d’aquest projecte de final de carrera és el disseny un motlle per a microinjecció de plàstic que permeti analitzar com afecten els paràmetres de procés tal que pressió d’injecció, temperatura del motlle etc... en l’acabat i qualitat final de la peça que en aquest projecte és una proveta normalitzada. Per tant cal que el motlle es sensoritzi amb sensors de temperatura (termoparells) i sensors de pressió. Amb l’estudi dels canals d’alimentació es buscarà quina forma i dimensions són les més adequades per a la qualitat i propietats finals de la peça . S’han realitzat unes simulacions per escollir la forma i dimensions del canal i escollir les millors condicions de pressió i temperatura en el motlle. Per a acabar, amb els resultats de les simulacions s’ha dissenyat el motlle per a USM ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0