Disseny i sensorització d’un motlle per a injecció de plàstics amb tecnologia d’ultrasons