Avaluació de les actituds cooperatives en els estudiants de magisteri