Disseny de firmware per mòdul USB de microcontroladors PIC