Disseny de firmware per mòdul USB de microcontroladors PIC

Gelada Alfonso, Xavier
Share
Disseny o programació d'un codi informàtic (firmware) que controli el mòdul USB d'un microcontrolador PIC per poder ser utilitzat com a base o punt de partida pel disseny d'aplicacions senzilles, on la necessitat principal sigui l'intercanvi de dades entre un ordinador personal i un hardware microcontrolat. Es parteix d'un coneixement bàsic del protocol USB, sense ésser necessari conèixer en profunditat el funcionament d'aquesta interfície de comunicació, qüestió que per altra banda no és necessària perquè les especificacions són molt àmplies i recullen molts supòsits de funcionament específics que no seran d'aplicació per la majoria de dissenys. Per assolir l'objectiu fixat, s'ha orientat el projecte a desenvolupar una aplicació concreta per tal d’ acotar els paràmetres de funcionament de la interfície USB, ja que les especificacions són molt àmplies i cal focalitzar el nostre interés per saber quines parts d'aquestes especificacions ens seran d'aplicació, també per les possibilitats que dona de control, detecció i correcció d'errors, en saber quina finalitat es persegueix i com es suposa que ha de funcionar la nostra aplicació. I com a última raó, haver desenvolupat una aplicació, és també una garantia de funcionament del codi resultant i permet demostrar que s'ha assolit l'objectiu inicial. L'aplicació escollida a dissenyar en aquest projecte és un lector electrònic de targetes amb xip integrat (com les bancàries o identificatives) amb un microcontrolador PIC amb mòdul USB, de manera que, des d’un ordinador i via el port USB, es puguin enviar comandes a aquest tipus de targetes i rebre les corresponents respostes ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0