Les Dificultats de lectura i escriptura i les emocions