Arquitectura, societat i construccíó de Gírona entre 1936 i 1955