La Videoconferència amb escoles, una proposta de treball col·laboratiu