INTERREG [Programa Europeu], un suport a l’escola en català