La Diversitat religiosa i l’ensenyament de la religió. Dimensions paral·lels o espais comuns