Projecte de millora del clavegueram del casc antic d'Arbúcies (Torrent dels Capellans)

Pagès i Masferrer, Marc
Compartir
Arbúcies és una població d’aproximadament 6.100 habitants, situada a l’oest de la comarca de la Selva. El seu terme municipal fa de límit amb la comarca d’Osona i s’estén des de la Serralada del Montseny. El fet és que al ser un poble situat al mig d’una vall, fa que el seu creixement urbanístic es desenvolupi al llarg de les seves vessants. Antigament, un dels motors econòmics del poble era l’explotació agrària. Això fa que el poble estigui envoltat de regs els quals, a part de subministrar aigua als cultius de la zona, també es feien servir com a canalitzacions d’abastament d’aigua potable del poble. La població d’Arbúcies, anys enrere, tampoc estava dotada d’una xarxa de clavegueram i per això s’utilitzaven aquestes canalitzacions, la majoria naturals, com a infraestructures per a l’evacuació de les aigües residuals del poble. Una d’aquestes infraestructures, l’anomenat Torrent dels Capellans, zona la qual hem estudiat, és la que s’encarrega d’evacuar el conjunt d’aigües, blanques i negres, del casc antic d’Arbúcies, a més dels cabals d’aigua provinents dels regs circumdants de la zona. L’estat actual de la xarxa de clavegueram del nucli urbà d’Arbúcies és el següent:una xarxa unitària amb unes infraestructures descompensades pel que fa als cabals previstos d’aigua, on el seu principal problema és l’aigua de pluja i l’aigua provinent dels regs que alimenten els conreus situats al voltant del nucli urbà, una mancança d’un inventari que identifiqui i localitzi els pous de registre de la xarxa. Es proposa com a objectiu del projecte la millora d’aquesta xarxa de clavegueram del casc antic ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització