Projecte de millora del clavegueram del casc antic d'Arbúcies (Torrent dels Capellans)

Localització