Estudi de la recuperació de la calor de les aigües residuals urbanes per la climatització d’una piscina

Fàbrega Coll, Albert
Compartir
Estudi de la climatització d'una instal•lació esportiva, concretament una piscina coberta municipal, a partir de la calor recuperada de les aigües residuals urbanes (ARU) que produeix una població de 30.000 habitants. En la primera part de l'estudi s'ha calculat la potència màxima per cobrir les quatre necessitats de la instal•lació en règim estacionari, que ha resultat ser de 265,8 kW, repartits en 69,1 kW per cobrir les necessitats del vas de la piscina, 102,5 kW per cobrir les necessitats en l'aire interior de la sala de la piscina, 30,2 kW per cobrir les necessitats tèrmiques calorífiques de les sales annexes i 64 kW per cobrir les necessitats en la producció d'aigua calenta sanitària (ACS). A continuació també s'ha determinat l'estimació de la despesa total anual de la instal•lació que és de 1.179 MWh/any. El 48% aproximadament de la despesa total es destina a cobrir les necessitats del vas de la piscina, el 28% per cobrir la producció d'ACS, el 20% per cobrir les necessitats de la sala de la piscina i el 4% per cobrir les necessitats calorífiques a hivern de les sales annexes ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0