Projecte d'instal·lació d'un mòdul autònom per producció de calefacció amb caldera de biomassa

Prats i Soy, Ferran
Compartir
L’Ajuntament d’un municipi de la comarca de la Selva disposa d’un complex esportiu format per un edifici amb piscines climatitzades i un pavelló d’esports. Actualment la producció de calefacció es realitza mitjançant calderes amb cremador de gasoil. Degut a l’antiguitat d’aquests equips, a l’elevat cost que suposa la producció amb aquest tipus de combustible i tenint en compte que el municipi no disposa de xarxa de distribució de gas ciutat, l’ajuntament contempla la possibilitat d’instal•lar un sistema de producció centralitzat amb caldera de biomassa. L’objecte d’aquest projecte és el disseny i definició de la instal•lació d’una caldera de producció d’aigua calenta sanitària i de calefacció mitjançant l’ús de biomassa tipus pellets de fusta integrada dins un mòdul prefabricat que inclou la sitja d’emmagatzematge i tots els elements necessaris, formant un sistema compacte i autònom per al subministrament i distribució de l’aigua calenta per als dos edificis que formen el complex esportiu de la población. L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és: - Disseny i implantació del Mòdul autònom de producció de calefacció - Dimensionat dels circuits hidràulics de distribució a punts de Com a punt de partida per dimensionar la nova instal•lació de producció s’han tingut en compte les potències instal•lades actuals però també s’han realitat els càlculs de les necessitats actuals tenint en compte les exigències del nou Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE 2007) quant a condicions interiors i d’estalvi energètic ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització