Projecte d'instal·lació d'un mòdul autònom per producció de calefacció amb caldera de biomassa

Localització