Aproximació a la docència de Bioquímica, Biologia Cel·lular i Genètica emprant la metodologia basada en problemes