Nodes relacionals en el model Second Life. Producció i singularitat