{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació" , "dc.contributor.author": "Serra Navarro, David" , "dc.date.accessioned": "2012-07-06T10:43:31Z" , "dc.date.available": "2012-07-06T10:43:31Z" , "dc.date.issued": "2012-06-19" , "dc.identifier.other": "Gi. 1177-2012" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/83498" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/5905" , "dc.description.abstract": "The virtual worlds realms constitute a new space for exploration in which new forms of communication, production and consumption are generated. The presence of these platforms, based on social interaction, is becoming a focus of research for future social, educational and/or economic applications, but it is also a reflection in real time of an online cultural reality. In the diversity of the existing scenarios, the interest of this research is framed in the uniqueness of the Second Life metaverse. By means of a transverse perspective, in which the different conceptual nodes intersect, the principal sociocultural characteristics which nourish this virtual ecosystem have been selected. Meanwhile, a radius of symbolic and productive action by its users has been established, with the aim of defining and understanding its natural growth and of highlighting its specific features. Understanding this medium may lead us to consider new challenges and alternative virtual environments in a design which takes into account the cultural spectrum of the community that inhabits it." , "dc.description.abstract": "Els mons virtuals constitueixen un nou espai d'exploració en el que s'hi generen noves formes de comunicació, producció i consum. La presència d'aquestes plataformes, fonamentades en la interacció social, esdevenen un focus d'investigació per a futures aplicacions socials, educatives i/o econòmiques, però també són un reflex en temps real d'una realitat cultural en línia. En la diversitat de propostes existents, l'interès d'aquesta recerca queda emmarcat en la singularitat del metavers Second Life. Mitjançant una perspectiva transversal, en la que diferents nodes conceptuals s'interseccionen, s'han seleccionat les principals característiques socioculturals que nodreixen aquest ecosistema virtual; alhora s'ha establert un radi d'acció simbòlic i productiu dels seus usuaris, amb la finalitat de delimitar i comprendre el seu creixement natural, així com destacar-ne els seus trets específics. L'enteniment d'aquest medi, pot acostar-nos a plantejar nous reptes i entorns virtuals alternatius en un disseny que tingui en compte l'espectre cultural de la comunitat que l'habita." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Món virtual" , "dc.subject.other": "Mundo virtual" , "dc.subject.other": "Virtual world" , "dc.subject.other": "Second life" , "dc.subject.other": "Producció virtual" , "dc.subject.other": "Producción virtual" , "dc.subject.other": "Virtual production" , "dc.subject.other": "Comunicació" , "dc.subject.other": "Comunicación" , "dc.subject.other": "Communication" , "dc.subject.other": "Ecosistemes virtuals" , "dc.subject.other": "Ecosistemas virtuales" , "dc.subject.other": "Virtual ecosystems" , "dc.subject.other": "Relacions humanes" , "dc.subject.other": "Relaciones humanas" , "dc.subject.other": "Interpersonal relations" , "dc.title": "Nodes relacionals en el model Second Life. Producció i singularitat" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Quintana, Àngel" , "dc.contributor.director": "Xifra Heras, Jorge" , "dc.subject.udc": "316 - Sociologia. Comunicació" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }