L'organització de l'activitat conjunta en l'ensenyament escolar dels esports col·lectius