El procés de gramaticalització en l'adquisició del llenguatge: la categoria formal de verb