Identitat, racisme i violència. Les relacions interètniques en un institut català