L'ensenyament aprenentatge de la cooperació: estudi d'un cas a l'educació primària