L'Avaluació de la cooperació i la responsabilitat individual en els treballs autogestionats a través de rúbriques