La Recerca com a eina permeabilitzadora de la interfase universitat-ensenyament secundari