El Reportatge de recerca com a mitjà didàctic del treball de recerca. Una proposta innovadora amb elements de project management