Una Experiència didàctica a l’entorn d’un artista: Joan Brossa