Característiques socioeconòmiques i estructura física del centre històric de Lleida

Vilagrasa i Ibarz, Joan
Martí Henneberg, Jordi
Barrufet Rosinach, Albert
Compartir
Es presenta el gruix dels resultats producte de l’encàrrec realitzat per l’Ajuntament de Lleida a la Càtedra de Geografia Humana de la Universitat de Lleida sobre l’anàlisi de les dades referides a població, activitat econòmica i característiques de l’edificació i de la fàbrica urbana del centre històric de la ciutat ​
​Tots els drets reservats