Característiques socioeconòmiques i estructura física del centre històric de Lleida