Desenvolupament del pensament lògic dels nens i nenes d’ètnia gitana