La Reflexió metalingüística a l'entorn dels sons: una proposta basada en l'experimentació fonètica