Didàctica de la competència comunicativa plurilingüe i intercultural: el paper de la motivació en l'aprenentatge