La Posada en escena d'òpera en la didàctica de l'expressió musical