Competències comunicatives i acció didàctica: estudi d’un cas a primària