Tombes i cementiris del sector nord-oriental del turó d'Empúries

Texto Completo
Compartir
Descripció de les troballes arqueològiques que al 1982 es van fer a la part nord-oriental del turó d’Empúries, conegut com Muntanya dels Horts, o Horts de la Palanca.. Es trcta de 2 enterraments infantils en àmfora ​
​Tots els drets reservats